Påmelding til Kirkeboka

Skriv inn barnets navn
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. De mørke feltene må fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
f.dato: (dd.mm.åååå)
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Mobil:
Tlf:
E-post:
Skriv inn E-post på nytt:
Noe du vil informere om?
(kommer dere på både samling og gudstjeneste, f.eks?),
Behov for ekstra tilrettelegging?


Video av 4 åringer i Skien kirke